Loading...

Dr Lal PathLabs, Sai Kripa Market

Dr Lal PathLabs, Sai Kripa Market

Address:  Shop No-3, 4 Gf, Sai Kirpa Market, Braham Bazar Near Islam -Nagar-Chauran, Bahjoi Distt- Sambhalk, Uttar Pradesh -24410 Warangal (Rural) Telangana 24410

Mobile No:   9917829664,9412138690,9639938700

Email : guptadiganostics@gmail.com