Loading...

Dr Lal PathLabs, JANAKPURI , C BLOCK

Dr Lal PathLabs, JANAKPURI , C BLOCK

Address:  C-4A/41A, Block C, Janakpuri Sani Bazar Road Shri Radha Krishana Marg, Delhi-110058 East Delhi Delhi 110058

Mobile No:   01145390414

Email : psc.janakpuri2@lalpathlabs.com